You are here: Home Game Guide Land Of NoR Rules Rules in Dutch (NL)

Land Of NoR

Dutch: NoR Rules And Regulations


Contents

Vooraf:

Welkom in het Land van NoR! Wij vormen een uitgebreide Rollenspel en Gevecht-gemeenschap, waar je jezelf onderdompelt in het doorlopende verhaal dat plaatsvindt tijdens de Armageddon Oorlog (War of the Armageddon, WOTA). Als NOR nieuw is voor je, bezoek dan het Community Center voor een inburgeringscursus and laat je inlichten door een van de mentoren van NoR; je herkent ze aan de titel ‘NoR Mentor’. Bezoek bovendien ook onze website www.landofnor.com en wordt lid van onze groepen in Second Life: (zoek naar “The Land of NoR (NORSIM)” & “NoR Chatterbugs”). De actueelste regels die van toepassing zijn, vind je op de website. Momenteel gebruiken we het DCS (Dynamic Combat System) systeem.

KENNISGEVING:

 • Het Land van NoR strekt zicht uit over volwassen SIMs (momenteel 11) en biedt gelegenheid tot zaken die als ‘volwassen’ bestempeld kunnen worden. Onder de gebruikersregels van Second Life en onze eigen regels, is deelname daarom enkel voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder.
 • Als een notitie (notice) in het spel met regels van NoR, de inhoud van de website tegenspreekt, dan is inhoud van de website bepalend.


Stafleden, Administratoren en Vertegenwoordigers:

 • Stafleden, Administratoren, Mentoren en Vertegenwoordigers zijn niet de slechterikken. Ze zijn hier om te helpen en om zorg te dragen voor een omgeving waarin minimaal plaats wordt geboden aan interactie tussen een uiteenlopende groep van mensen.
 1. Behandel de stafleden alsjeblieft met respect. Je hoeft het niet eens te zijn met wat ze zeggen, maar je moet begrijpen dat zij de gezaghebbende instantie vormen. Stafleden/Administratoren/Vertegenwoordigers zijn er niet om je dwars te zitten, maar ze zijn er om zorg te dragen dat er altijd minimaal een situatie is waarin deze gemeenschap kan bestaan en floreren.
 2. Als je de hulp nodig hebt van een Administrator, vraag daar dan naar in de groep “Lands of NoR (NORSIM)” als het probleem betrekking heeft op NoR. Allebei deze groepen zijn voorbehouden aan Administrators om problemen te bespreken. Gebruik deze groepen dus aljeblieft niet voor algemene chat of om mee te praten wanneer een Administrator reageert op een oproep. Voor algemene chat kun je gebruik maken van de groep NoR Chatterbugs (NoRSim). Je kunt direct persoonlijk contact opnemen met een Administrator, maar wees niet verbaasd als je wordt doorverwezen naar een andere Administrator, omdat velen vaak druk zijn.
 3. Als je een aan jou opgelegde straf betwist, ga je naar het “Repent & You Shall be Saved" gedeelte van de forums op www.landofnor.com/forum
 4. Als je een aangelegenheid wilt bespreken die betrekking heeft op, of waarbij een Administrator betrokken is en die volgens jou aandacht verdient, neem dan contact op met Baskers Deluca of Bizarre Obscure.
 5. Als een Administrator volgens jou misbruik maakt van zijn authoriteit, neem dan ook contact op met Baskers Deluca of Bizarre Obscure.
 6. Bepleit je zaak niet in het openbaar en uit je ongenoegen ook niet in de verschillende NoR-chatgroepen of de forums. Het beleid van de stafleden is om elke situatie waarbij groepsdrang, lastigvallen of ophitsing door één van beide partijen wordt gebruikt om een gunstige beslissing te forceren, in het nadeel van die partij te beslissen. Ongeacht of die partij wel of niet gelijk had.
 7. Administrators/Vertegenwoordigers hebben het recht om naar eigen inschatting een beslissing te nemen over zaken die niet onder de regels vallen. Deze beslissingen dienen gerespecteerd te worden, maar als er volgens jou opnieuw naar gekeken dient te worden, maak je dit kenbaar in het “Repent & You Shall be Saved" gedeelte van de forums op www.landofnor.com/forum
 8. GEBRUIKERS OVEREENKOMST: DOOR JE AANWEZIGHEID IN NOR EN/OF DOOR HET GEBRUIK VAN HET DCS SYSTEEM VERLEEN JE ADMINISTRATOREN JE TOESTEMMING OM REDELIJK ONDERZOEK UIT TE VOEREN, OM DE REGELS TE HANDHAVEN EN MISBRUIK TE VOORKOMEN.

Misbruik van het RP/Gevechts Systeem:

 1. Gebruik maken van enige vorm van software, data of reeks van commando’s die gebruik maken van een gebrek of kwetsbaar deel van het gevechts systeem is niet toegestaan. Overtredingen worden bestraft uiteenlopend van het verwijderen van je karakter binnen het spel, tot een volledige verbanning voor de eerste overtreding.


Spel & Rollenspel Zone:

 1. De zone binnen het spel en voor rollenspel (“RP”) is vanaf 350 meter en lager en wordt “in play” genoemd. Vanaf het moment dat je je hier bevindt wordt je geacht als je spelkarakter te acteren. Dit heet “In Character”, kortweg “IC”.
 2. Alles boven 350 meter is aangemerkt als “out of play”. Het is niemand toegestaan zich boven land op deze hoogte te bevinden zonder toestemming van de eigenaar. De eerste overtreding wordt bestraft met een tijdelijke verbanning.
  1. Uitzondering: De SIM genaamd Remembrance heeft enkele gebouwen die als “in play” zijn aangemerkt en zich boven 350 meter hoogte bevinden (“City Deep” is hiervan een voorbeeld).
 3. Het is verboden je te begeven buiten deze als “in play” aangemerkte zones.

Er zijn GEEN VEILIGE ZONES binnen de “in play” omgeving.

  1. Het is mogelijk een veilige zone (“safe zone”) binnen een rolenspel aan te wijzen, maar dit geeft geen controle over dit gebied en biedt ook geen handhaving door Administratoren. Je kunt het enkel door “In Character” middelen handhaven. Voorbeeld: uitsmijters die in een bar een grove klant uitschakelen.
 1. Het gebied waarin “In Character” geldt, strekt zich uit over het gehele NoR continent van SIM’s. Maar onthoudt dit: Er zijn landeigenaren die gedeeltes van het land beheren. Deze landeigenaren zijn verplicht de geldende regels binnen de SIM’s te volgen, maar het is ze toegestaan om personen van hun land te verwijderen met enkele kleine uitzonderingen.
 2. RP: Spelers kunnen weigeren deel te nemen aan bepaalde vormen van rollenspel, een lijst van deze vormen dient in het profiel van de speler te zijn opgenomen. Dit leidt tot een automatisch vooruitspoelen (“fast forward”), maar de juiste manier hierbij is dat de speler de reden hiervoor uitlegt aan de andere betrokkenen, zijn DCS-meter in te stellen op non-com (non-combative) en dat ze voor zichzelf vooruitspoelen vanwege de in hun profiel genoemde redenen en zich verwijderen uit het gebied waar het rollenspel waaraan ze niet wensen deel te nemen plaatsvindt.
  1. Geldig voorbeeld: Ik speel niet mee in een verkrachtings-rollenspel.
  2. Ongeldig voorbeeld: Ik speel niet mee in een rollenspel waarin ik verslagen wordt in een gevecht.
 3. Nogmaals: het spel en de rollenspel-zone is vanaf 350 meter en lager en je wordt geacht “in play” te zijn. Vanaf dat je je hier bevindt, acteer je als je karakter.
 • Blijf onthouden dat dit een spel is, dat het bestaat om plezier te hebben en om gelijkgestemde personen te ontmoeten.


Rollenspelen:

 • Rollenspel in NoR is grotendeels door de speler gestuurd. In het algemeen voorziet NoR in een basisverhaal, maar de spelers bouwen het rollenspel. Er zijn de incidentele officiële NoR-rollenspelen die duidelijk afwijkend zullen zijn van die van de spelers zelf. Spelers kunnen hun eigen rollenspel coördineren of hun rollenspel plaatsen op het forum van de website www.landofnor.com onder het gedeelte “Dark RP (Public)”.
 1. Vanaf het moment dat je het “in play” gebied inloopt, maak je onderdeel uit van het NoR rollenspel. Elke actie die je wel of niet onderneemt, elk woord dat je wel of niet zegt, alles wat jij en anderen doen, is een onderdeel van dat rollenspel.
  1. Verslagen: Als je verslagen bent in het DCS systeem, bevindt je je in een staat van amper bij bewustzijn en ernstig gewond.
  2. Werkelijke dood van een karakter kan alleen als rollenspel plaatsvinden en enkel met toestemming van het dood veronderstelde karakter.
 2. De spelers bepalen het rollenspel, maar de stafleden zullen toezien op handhaven van een minimum niveau van rollenspel. Er wordt van je verwacht dat je voldoet aan dit minimale niveau, anders kun je een bestraffing tegemoet zien.
  1. Voorbeeld: Als al je wapens van je zijn afgenomen nadat je verslagen bent, wordt van je verwacht dat je deze van je avatar afneemt en gedurende een redelijke periode niet meer van ze gebruik maakt.
  2. Voorbeeld: Als je bent vastgebonden, wordt er van je verwacht dat je bent vastgebonden. Slechts melden “Ik knoop het touw los” of “ik breek mijn handboeien open” is niet toegestaan en nogal teleurstellend rollenspel. Demonen, Lycans en Vampiers en alle andere soorten en rassen zijn goed bekend in dit gebied en hetzelfde geldt voor hun krachten en zwakheden en alle middelen om ze mee vast te binden zijn hier dan ook volledig op toegerust.
 3. “Fast Forward”: (vooruitspoelen) Dit commando staat je toe om je in je echte leven (dus achter je PC met het toetsenbord onder je vingers) uit een rollenspel-scenario terug te trekken.
  1. Net zoals in het echte leven kun je de situatie waarin je je bevindt niet altijd controleren. Anders dan in het echte leven, kun je je “echte ik” verwijderen van iets waar je moeite mee hebt.
  2. Dit moet met mate worden gebruikt. “Ik houd niet van verliezen” is geen goede reden om vooruit te spoelen in een rollenspel.
  3. OPMERKING: Als je vooruitspoelt, blijft een omhulsel van je karakter aanwezig binnen de kaders van het rollenspel. Dat betekent dat het rollenspel door kan gaan zonder jou, maar dat je karakter in het spel het nog steeds ervaart zonder jouw aanwezigheid.
  4. “Fade to Black” heeft niet langer enige betekenis binnen het rollenspel.
 4. Je bent niet verplicht je DCS systeem te dragen of geactiveerd te hebben om deel te nemen aan rollenspel. Uitzondering:
  1. Je lokt uit, wordt uitgedaagd of bent op een andere manier aanwezig in een situatie waarin sprake is van vijandige taal of acties.
  2. Voorbeeld: je kunt niet schelden of een vijandelijke vesting binnenwandelen en je verschuilen achter non-com of het niet dragen van DCS. Er wordt van je verwacht je DCS systeem te dragen en/of te activeren, of de omgeving direct te verlaten.
  3. Definitie: Het verlaten van de omgeving, wat nodig is om je compleet buiten het rollenspel te plaatsen. Een MIMIMALE vereiste zou buiten gehoorsafstand zijn, maar in sommige gevallen kan een grotere afstand beter zijn, zoals een gebied of een SIM. Teleportatie naar een andere sim wordt aanbevolen.
 5. Niet in Karakter , “Out of Charater” (“OOC”): OOC beledigingen, bedreigingen en lastig vallen is niet toegestaan.
  1. OOC problemen schaden de gemeenschap en het rollenspel. Daanaast zijn deze vormen van onenigheid nogal dom voor volwassenen.
  2. In het algemeen is OOC tekst door gebruik te maken van het /9ooc tekst commando in DCS, of door ((tekst)) te typen. We hebben geen problemen met incidentele vriendelijke woordenwisselingen, maar gebruik bij voorkeur privé IM-berichten voor je OOC-conversaties.
  3. OOC opmerkingen zullen zonodig ook afgeleid worden wanneer /9ooc of haakjes niet gebruikt worden.
  4. Voorbeeld: “Jouw rollenspel zuigt” = OOC.
 • Advies: Het is beter om gewoonweg niet “Out of Character (OOC)” te gaan wanneer een conflict tussen partijen optreedt. Beter is het om de stafleden het te laten oplossen.
 • Communicatie: De meeste rollenspel problemen kunnen tussen spelers opgelost worden, als je je op z’n minst volwassen gedraagt en de ander respecteert. Zaken blijven betwisten lost niets op behalve ieders plezier. Onthoud altijd dat er echte mensen achter de avatars zitten en een klein beetje respect en beleefdheid levert je veel op.


Gevechten:

 • Vechten: het initiatief tot een gevecht door één partij leidt tot een gevecht. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden aan de regels die op gevechten van toepassing zijn.
 1. Als je een DCS systeem draagt dat actief is ben je een mogelijk doel. Geen discussie.
 2. Je moet een DCS systeem dragen en geactiveerd hebben om deel te nemen aan een gevecht. Geen discussie.
 3. Non-com: Je kunt je DCS systeem uitschakelen (of afnemen) op elk ogenblik, TENZIJ je bent aangevallen of hebt aangevallen.
  1. Wanneer een gevecht is begonnen, mag je niet non-com gaan totdat het is afgelopen.
  2. Je kunt een gevecht ontvluchten door de gebruikelijke wijze van bewegen (Second Life rennen of lopen). Pas als je volledig aan je belagers bent ontsnapt, word je niet langer als deelnemer aan het gevecht beschouwd. Je kunt gemakkelijk actief worden of non-com gaan.
 4. Herleven/Opwekken/Herrijzen: Als je door iemand tot leven wordt gewerkt of wanneer je op natuurlijk wijze hersteld ben, word je opnieuw een mogelijk doel.
 5. Inladen (Rezzing): Vanaf de seconde dat je teleporteert naar of inlogt op een bepaalde locatie, ben je een mogelijk doel. Je kunt echter aangeven dat je de omgeving nog moet inladen en “rezzing” zeggen en direct je status op non-com instellen. Als je hebt aangegeven dat je aan het inladen bent en non-com hebt ingesteld, kun je op geen enkele manier deelnemen aan enig gevecht dat plaatsvindt en moet je de omgeving direct verlaten.
 6. Teleportatie: Het naar je toe teleporteren van versterkingen, geallieerden of wie dan ook naar het gebied waar het gevecht plaatsvindt is niet toegestaan. Het ontwricht het gevecht en het rollenspel.
 7. Wapens: Het is je toegestaan 2 wapens per avatar te dragen (je avatar heeft 2 mogelijkheden tot het dragen van een wapen).
  1. Dit kunnen 2 afstandswapens zijn of 2 melee wapens of een combinatie van die 2.
  2. Wapens die enkel als accessoire dienen of op andere manier inactief zijn tellen niet mee voor deze limiet aan wapens.
  3. Het is aan de speler om te bewijzen dat een wapen niet actief is. De aanname zal zijn dat elk gedragen wapen actief is.
  4. ALLES meer dan 2 wapens wordt beschouwd als wapens stapelen (“weapons stacking”) en is niet toegestaan.
  5. Epee, Japanse vechttechnieken, vuisten, etc, als wapen worden beschouwd 1 plek voor wapens in te nemen.
 8. Melee animaties: Iemand aanvallen met Melee zonder gebruik te maken van een animatie om duidelijk te maken dat je aanvalt is niet toegestaan.
 9. Ziekenhuis Regels: Er worden herstel- en verpleeg ballen aangeboden binnen het spel, die voorzien in een sneller herstel van gezondheid en energie. Je KUNT NIET deelnemen aan een gevecht als je één van beide gebruikt, maar je kunt nog wel steeds aangevallen worden.
  1. Dit geldt voor wapens, vermogens (“skills”) en melee.
  2. Je mag niet indirect deel uitmaken van het gevecht als je gebruik maakt van een herstel- of verpleegbal. Dat betekent dat je niet gebruik kunt maken van versterkende of helende eigenschappen om een andere speler te helpen als je op een herstel- of verpleegbal zit.
  3. OPMERKING: Je kunt terugkeren in hetzelfde gevecht nadat je gebruik hebt gemaakt van herstel-en/of verpleegballen.
 10. Bewegings-aanpassingen: Elke vorm van gebruik van middelen om bewegingen in gevechten te verbeteren is niet toegestand (Sprongen, flitsstappen, TP’ers, etc). Als het niet de standaard en gebruikelijke Second Life manier van bewegen is (runnen, lopen, springen) dan is het een aangepaste beweging.
 11. Corpse Camping: “Kamperen bij een dood lichaam”, hieronder wordt verstaan het verslaan van dezelfde persoon die je zojuist verslagen hebt, nadat het gevecht beëindigd is zonder dat daarvoor een redelijke reden is, nadat deze speler op een natuurlijke wijze weer hersteld is.
  1. Een redelijke reden is bijvoorbeeld een bepaald rollenspel waarbinnen de verslagen speler weer een mogelijk doel wordt.
  2. Als een verslagen speler enige vijandelijke actie onderneemt, zichzelf tot leven wekt of door iemand anders tot leven wordt gewekt, dan kan de speler weer aangevallen worden.
  3. Een uitzondering geldt voor grote gevechten waarin meerdere personen deelnemen. Als gevolg van de aard van deze gevechten kunnen het herhaald verslaan van dezelfde persoon voorkomen als onderdeel van het gevecht. Dit is het risico wat je neemt als je deelneemt aan deze gevechten.
 12. Schieten door muren (prims): Het schieten of het gebruik van andere wapens om aan te vallen door muren heen is niet toegestaan, omdat de andere partij geen mogelijkheid heeft terug te schieten en of de tegenstander te zien.
  1. Kogels mogen eveneens niet door muren gaan.
  2. Vermogens (“skills”) mogen wel gebruikt worden buiten het gezichtsveld.
 13. Het crashen tijdens een gevecht wordt gezien als verslagen om te enige discussies te vermijden.


Diversen:

 1. LASTIG VALLEN (“Harassment”) is tegen onze regels en de regels van Linden Labs, de TOS (Terms of Service, Gebruikersovereenkomst). Ook al is dit een rollenspel,het lastig vallen in OOC is niet toegestaan, ook niet door het te maskeren als IC.
 2. Experience punten luieren/kamperen (“xp idling”): Dit gebeurt wanneer een speler ingelogd blijft om voordeel te halen uit de xp punten die toegekend worden gedurende de tijd dat de speler aanwezig is, terwijl de speler niet aanwezig is bij de computer of actief betrokken is in het spel. Dit is niet toegestaan en wordt bestraft van oplopende afname van xp punten tot een verwijdering voor herhaalde overtreders.
  1. Om problemen te vermijden als gevolg van iets plotselings of het in slaap vallen achter je toetsenbord, raden we ja aan om attachments af te nemen/uit te schakelen die ervoor zorgen dat je avatar niet ‘away’ raakt of niet automatisch wordt uitgelogd door Second Life.
 3. Niet vliegen. Als gevolg van SIMs die herstarten en dergelijke, is vliegen soms mogelijk en zelfs als dit zo is, is het nog steeds niet toegestaan.
 4. DCS METER: De meter moet goed zichtbaar zijn voor iedereen, zowel de kleur als de plaats.
 5. GEEN VOERTUIGEN IN NoR ( In geen van de SIMs). Geen discussie. Niet " even testen" of “ik wou even zien hoe dat eruit zag". Ga naar een zandbak ( sandbox ).
  1. Een voertuig is een object dat gebruikt maakt van een motor om het object te kunnen bewegen ( onder andere auto's, motoren, magische tapijten, etc.) in tegenstelling tot objecten die je zelf draagt ( zoals paarden , skateboards, fietsen, etc.) en die wel zijn toegestaan. Als je niet zeker bent of een object dat je wilt gebruiken wel of een voertuig is, vraag het dan na bij een Administrator. Houdt uiteraard rekening met het gevolg hiervan op het rollenspel en heb respect voor de omgeving en het rollenspel.
 6. Kind Avatars (“Child Avatars”, eruit zien als een kind: Gelieve de Linden Lab terms of Service ( TOS) te raadplegen. De speler is zelf verantwoordelijk aan deze regelgeving te voldoen.
 7. Spionage Apparaten:elijke): Gelieve de Linden Lab terms of Service ( TOS) te raadplegen. De speler is zelf verantwoordelijk aan deze regelgeving te voldoen.
 8. GEEN ENKEL schild, autmatische kooi, “orbiter” (iemand de hoogte inschieten) of explosief is toegestaan in NoR. Dit zijn middelen die iemand zo lastig vallen, dat ze tegen de Community Standards (CS) van Second Life ingaan.
 9. Radars en overige draagbare items die veel lag (traagheid) produceren zijn niet toegestaan.
 10. Spammen en gestures herhalen: ‘Gesturbating’ is het veelvuldig herhalen van een gesture totdat het vervelend en spam wordt. Een keer of twee is voldoende maar geen pagina’s achter elkaar.


Landbeheerders Regels:

 1. Parcel bans (verbanning van een landsdeel): Eigenaren van landsdelen hebben het recht spelers te verwijderen van hun land vanwege een redelijke reden. Deze landeigenaren moeten de namen van de verbannen personen en de reden hiervoor plaatsen in het forum op www.landofnor.com in het onderdeel “Purgatory” van de “Parcel Ban Listings”. Spelers kunnen een beroep doen op stafleden om de verbanning van een landsdeel te beoordelen. De stafleden zullen proberen de beslissing van de landeigenaar te respecteren, maar moeten ook zorg dragen voor de ‘open atmosfeer’ die deze omgeving tot een gemeenschap maakt.
  1. Voorbeeld van een redelijke reden: Verbannen speler viel de landeigenaar herhaaldelijk lastig.
  2. Voorbeeld van een onredelijke reden: Speler is verbannen omdat hij/zij de landeigenaar verslagen heeft op zijn/haar landsdeel.


Dingen om te onthouden:

 1. Wij zijn hier allemaal voor ons plezier.
 2. Dit is een spel. Een bedachte wereld waar alles kan gebeuren en meestal zal gebeuren.
 3. Het overtreden van een regel hoeft niet altijd te leiden tot interventie van stafleden, met een verontschuldiging voor een vergissing kom je vaak veel verder.


Verwijzingen naar andere documenten:

De regels van NoR zijn zo opgesteld dat iedereen die zijn of haar algemene verstand gebruikt, er geen probleem mee zal hebben. Daarnaast zijn ze bedoeld in overeenkomst te zijn met de regelgeving van Secondlife, de TOS en de CS.

 • Second Life Terms Of Service (TOS)
 • Second Life Community Standards (CS)

 

Game Guide Menu

Rules Menu

Game Guide About

The Game Guide is exactly that; your guide to our game in the Land of NoR. With the info you will find here, you make sure you know everything you need to make your stay in the Land of NoR an exciting one. For you, and for your fellow NoRians.

We work hard to keep the information in the Game Guide relevant and up-to-date. If you have a suggestion or if something in the rules is unclear to you, you can either contact a member of Land of NoR staff (a mentor, or an admin) or you can go to our forums and post there.


The Land of NoR uses UCE

The UintyCore Engine is used in The Land of NoR.

UCE is a feature-rich roleplay & combat system like no other. You can use this system in the Lands of NoR to engage in epic battles!

We enjoy our Second Life!

Second Life is a free online virtual world imagined and created by its Residents. From the moment you enter Second Life, you'll discover a fast-growing digital world filled with people, entertainment, experiences and opportunity.

More information

If you need more information, do check these:

 • UCE Support Forums
 • Second Life Marketplace
 • What is Second Life
 • Second Life Community

This site is created by Joann Carver. Artwork kindly provided by Zaria Benoir and Cheryl Hancroft.